24.06.2019 r.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 

 

 • Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Paweł Szewc, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PAUROS” PAWEŁ SZEWC, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem al. Niepodległości 1, 44-240 Żory, NIP 6511490729, REGON 276089167

W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pomocą:

      • poczty tradycyjnej: al. Niepodległości 1, 44-240 Żory
      • poczty elektronicznej: …………….
      • telefonu: ………………….

 

 • Kategorie odnośnych danych osobowych 

 

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

– dane identyfikacyjne (tj. dane osobowe, które Pani/Pan opublikowała/opublikował w swoim profilu w serwisie Facebook, przede wszystkim imię, nazwisko i wizerunek) 

– dane osobowe opublikowane przez Panią/Pana w postach, komentarzach i opiniach na naszym fanpage w serwisie Facebook.

 

 • Źródło pochodzenia danych osobowych 

 

Pana/Pani dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z serwisu Facebook, którego Administratorem jest Facebook Ireland Ltd.

 

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania
prowadzenie fanpage  imię, nazwisko, wizerunek, inne dane osobowe, które Pani/Pan udostępnia w komentarzach, postach i opiniach Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu fanpage dotyczącego działalności gospodarczej Administratora
zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Administratorem w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej imię, nazwisko, wizerunek  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej
marketing bezpośredni usług własnych imię, nazwisko, wizerunek, inne dane osobowe, które Pani/Pan udostępnia w komentarzach, postach i opiniach Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

 

 

 • Czas przetwarzania danych

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

      • w przypadku przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe).

 

 • Odbiorcy danych osobowych 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług IT; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi analityczne i marketingowe, serwisy społecznościowe.

 

 • Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do: 

      • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
      • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
      • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
      • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
      • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
      • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana żądaniem. 

W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. 

W każdym wypadku Administrator poinformuje Panią/Pana w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia

 

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

 

Korzystamy z narzędzi, za pomocą których kierujemy do Państwa reklamy spersonalizowane. Na podstawie podjętych przez Pana/Panią działań, w szczególności wyboru oglądanych treści i czasu pozostawania na stronach internetowych, dostosowujemy i wyświetlamy Panu/Pani dopasowane do Pana/Pani treści marketingowe. Dzięki takiemu profilowaniu możemy kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany przez Pana/Panią, co stanowi korzyść zarówno dla nas jak i dla Pana/Pani, ponieważ w ten sposób ograniczamy przekaz marketingowy dotyczący usług, które nie leżą w obszarze Pana/Pani zainteresowań.

 

 • przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej

 

W celu korzystania z narzędzi pomiarowych Facebooka, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Facebook Inc.

Facebook Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

 

 • Skarga do organu nadzorczego 

 

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233 

Wróć do aktualności

Bądź na bieżąco!

Nie przegap najciekawszych promocji i konkursów PLAY.

Skontaktuj się z nami!

Salon Play w Żorach
aleja Niepodległości 1
44-240 Żory

kom. 790 030 548

Salon PLAY w Żorach otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18 oraz w soboty 9-14. Salon PLAY mieści się w Żorach przy alei Niepodległości 1 w budynku Zielona Podkowa. Wykwalifikowany zespół doradzi Państwu w doborze telefonu, planu taryfowego w PLAY lub telefonu na kartę. Zapraszamy - PLAY Żory.

Formularz kontaktowy:

*Pytanie:
*Imię i Nazwisko:
Nazwa firmy:
*Adres e-mail:
Numer telefonu:

(*) pola obowiązkowe

Wyznacz trasę dojazdu

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.